Din browser er for gammel. Venligst opgrader din browser eller download en alternativ browser som eksempelvis Google Chrome eller Firefox.

Color Hotel Skagens beskyttelse af dine personoplysninger

I forbindelse med dit ophold på Color Hotel Skagen vil vi behandle personoplysninger om dig. Det er vigtigt for os, at vi beskytter din integritet, og vi har derfor udarbejdet denne informationspolitik om, hvordan dine personoplysninger behandles. Her kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger

Databeskyttelsesansvarlig

Vi har udvalgt en ansvarlig for databeskyttelse hos os, som skal sikre den nødvendige bevidsthed og de rette kompetencer for korrekt behandling af dine personoplysninger. Den persondataansvarlige kan også hjælpe dig, når du er gæst eller kunde hos Color Hotel Skagen. Har du spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte den persondataansvarlige.

Behandlingsansvarlig

Det er CEO i Color Line AS, som er ansvarlig for, at vi behandler alle personoplysninger korrekt. For at sikre den bedst mulige behandling, er ansvaret for behandlingen dog uddelegeret til de daglige driftsansvarlige for de enkelte afdelinger.  

Videregivelse af personoplysninger

Color Hotel Skagen videregiver ikke personoplysninger til tredjemand, medmindre dette er pålagt Color Hotel Skagen ved lov. Color Hotel Skagen er blandt andet forpligtet til at udlevere personoplysninger til myndigheder, fx politi og SKAT.

For at vi må udlevere personoplysninger, skal følgende være opfyldt:

1. Der skal foreligge en skriftlig henvendelse

2. Der skal henvises til gældende hjemmel i lov for at få udleveringen

3. Der skal vedlægges en begæring om udlevering af personoplysningerne

For at udfylde skema om udlevering af personoplysninger – klik her (kun for myndigheder)

Dine rettigheder:

Indsigt:
Hvis Color Hotel Skagen har personoplysninger om dig, så har du ret til at få indsigt i disse personoplysninger.

Berigtigelse:
Vi må kun behandle rigtige personoplysninger. Mener du, at vi behandler forkerte eller vildledende personoplysninger om dig, kan du anmode om, at vi berigtiger oplysningerne.

Slette:
Når formålet med indhentning af personoplysningerne er opfyldt, har Color Hotel Skagen en procedure for at slette personoplysningerne. Du har ret til at anmode om at få dine personoplysninger slettet. Medmindre, der foreligger en anden lovlig grund til fortsat at opbevare dine personoplysninger, herunder f.eks. lovgivning som kræver, at oplysningerne opbevares i en specifik periode, vil Color Hotel Skagen efterkomme din anmodning. Vær opmærksom på, at Color Hotel Skagen har strenge krav til indentifikation. Color Hotel Skagen skal være sikker på at vi kommunikerer med ejeren af personoplysningerne. Udlevering af personoplysningerne sker derfor kun til den e- mailadresse, som er opgivet ved bestilling af opholdet

Hvad bruger Color Hotel Skagen dine personoplysninger til?

Color Hotel Skagen er i medfør af reglerne for registrering af gæster pålagt at registrere en række personoplysninger om dig. For at kunne opfylde vores aftale med dig som kunde og gæst skal Color Hotel Skagen derfor behandle og opbevare nogle personoplysninger om dig.

For danske gæster:

  • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato og andre almene personoplysninger

For udenlandske gæster:

  • Navn, adresse, nationalitet, fødselsdato, ankomstdato, type af og nummer på pas eller anden rejselegitimation 

En gæst/kunde kan, frivilligt og efter eget valg give Color Hotel Skagen yderligere personoplysninger, som denne mener kan have betydning for Color Hotel Skagens betjening/servicering af gæsten/kunden, eller som den pågældende mener bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn.

Dette kan f.eks. være oplysninger om:

  • Handicap
  • Allergi
  • Særlige fødevarepræferencer
  • Andre helbreds- eller medicinoplysninger

Hvis en gæst / kunde frivilligt og efter eget valg vælger at afgive sådanne oplysninger, opfatter Color Hotel Skagen dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om den pågældende.

Udover de oplysninger som Color Hotel Skagen modtager direkte fra gæster/ kunder vil Color Hotel Skagen i nogle tilfælde indhente eller behandle yderligere oplysninger som Color Hotel Skagen har modtaget af tredjeparter f.eks. et rejsebureau, en anden formidler eller en ansat i den virksomhed, hvor den registrerede er ansat.

Hvor dette er tilfældet er den pågældende tredjepart pligtig til at informere de pågældende gæster/kunder/leverandører om Color Hotel Skagens vilkår og betingelser samt Color Hotel Skagens persondatapolitik. Det er også den pågældende tredjeparts ansvar at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.
 

Vi har foretaget de nødvendige sikkerhedsmæssige og organisatoriske foranstaltninger, således at dine personoplysninger er sikret mod uberettiget videregivelse, manipulation eller sletning, og vores ansatte er opmærksomme på, hvilke personoplysninger der må og skal opbevares og hvor længe de må opbevares.

Hvad er formålet med indsamlingen af personoplysninger?

Vi ønsker at tilbyde dig en service og produkter, som er tilpasset dig og dine interesser. Personoplysninger om dig og information om dine køb kan derfor blive benyttet i og til:

  • Analyser og målrettet markedsføring
  • Til varetagelse af det enkelte kundeforhold
  • Forenkle bookingprocessen for tilbagevendende kunder
  • Grundlag for produktudvikling.

Color Hotel Skagen definerer en person som kunde i et eksisterende kundeforhold i 2 år fra sidste opholdsdato.

Du kan på hvilket som helst tidspunkt trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig hos os.  

Nyhedsbrev

Color Hotel Skagen indsamler personoplysninger på følgende vis:

Ved samtykke om modtagelse af vores nyhedsbreve

Hvilke informationer indsamler vi:

Color Hotel Skagen indsamler persondata som navn, adresse, nationalitet, telefonnummer, mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger.
Demografiske oplysninger
Opholdsstatstik
Regel: Vi gemmer dine oplysninger, så længe du er tilmeldt nyhedsmailen.

Oplysninger baseret på et samtykke fra dig kan blive brugt til tilpasning af kommunikation og markedsføring til dig.

Sletning af oplysninger:

Dine oplysninger slettes hvis:
Du afmelder modtagelse af vores nyhedsbreve.

Kunde

Color Hotel Skagen indsamler personoplysninger på følgende vis:

Ved køb af ophold på Color Hotel Skagen
Ved forespørgsel på tilbud på ophold
Ved anmodning om at få tilsendt brochure

Hvilke informationer indsamler vi:

Color Hotel Skagen indsamler persondata som navn, adresse, nationalitet, telefonnummer, mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger.
Demografiske oplysninger
Opholdsstatstik
Feedback via vores kundeundersøgelser

Regel: Oplysningerne gemmes i 2 år fra afslutning af sidste ophold

Oplysninger baseret på et samtykke fra dig kan blive brugt til tilpasning af kommunikation og markedsføring til dig.

Sletning af oplysninger:

Dine oplysninger slettes hvis:

Du ikke har været på ophold hos Color Hotel Skagen inden for 2 år, medmindre du har skrevet under på at du ønsker at være registreret permanent.

Du ved skriftlig henvendelse til Color Hotel Skagen beder om at få slettet dine oplysninger.

B2B

Color Hotel Skagen indsamler personoplysninger på følgende vis:

Ved køb af ophold på Color Hotel Skagen
Ved forespørgsel på tilbud på ophold
Ved anmodning om at få tilsendt brochure

Hvilke informationer indsamler vi:

Color Hotel Skagen indsamler navn på firma/organisation/branche, adresse, telefonnummer, mailadresse, Persondata som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger.
Demografiske oplysninger
Opholdsstatstik
Feedback via vores kundeundersøgelser

Regel:

Oplysning på firma gemmes generelt
Oplysningerne på persondata gemmes i 2 år fra afslutning af sidste ophold
Oplysninger baseret på et samtykke fra dig kan blive brugt til tilpasning af kommunikation og markedsføring til dig.

Sletning af oplysninger:

Oplysninger på firmaet slettes hvis:

Du ved skriftlig henvendelse til Color Hotel Skagen beder om at få slettet dine oplysninger

Oplysninger på persondata slettes, hvis:
Du ikke har været på ophold hos Color Hotel Skagen inden for 2 år, medmindre du har skrevet under på at du ønsker at være registreret permanent.

Du ved skriftlig henvendelse til Color Hotel Skagen beder om at få slettet dine oplysninger

Cookies og andre analyseværktøjer

Vi ønsker at du skal have den bedst mulige brugeroplevelse, når du besøger vores hjemmeside.

Vi bruger derfor cookies og analyseværktøjer for at:

Give vores gæster og kunder en bedre brugeroplevelse. Dette betyder blandt andet en hurtigere fremvisning af sider, og at indholdet er tilpasset til dine præferencer
Lære af din adfærd på vores hjemmeside for at kunne lave en endnu bedre hjemmeside med den bedst mulige funktionalitet

Cookies er små midlertidige eller vedvarende filer med information, som gemmes på din computer, når du besøger colorhotelskagen.dk/skagenhotel.dk Efter besøget vil du se, at der dukker annoncer op fra Color Hotel Skagen på andre hjemmesider, som du besøger. De cookies, vi benytter, kan ikke skade din computer på nogen måde.

Du kan selv vælge at deaktivere denne funktion i browseren. Du kan også slette de cookies, der er gemt på din computer.

Klik på linket nedenfor for at se vores cookie politik. Se hvilke typer af cookies vi anvender og ændre dit samtykke.